Sản phẩm bột màu Hàn Quốc

 • Bột Màu Đỏ

  Bột Màu Đỏ
  • Thành phần: Bột màu đỏ thuộc thành phần Ô xít Sắt (bột màu oxit sắt)

  • Mã màu: RED-2100, RED-1000, RED-1300,RED-1100
  • Bột màu đỏ được ứng dụng trong sản xuất như: bột màu Hàn Quốc là  bột màu sản xuất cho Gạch block tự chèn, sơn, nhựa, mực in, thủy tinh, cao su, xi măng, gốm sứ, nhựa đường, thức ăn gia súc, phân bón, vật liệu từ tính.
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 1.8~2.2% (3-4%) trên tổng trọng lượng.
  • Secoin là công ty cung cấp bột màu đỏ công nghiệp của công ty Taesung thương hiệu đến từ Hàn Quốc.

  • Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất bột màu công nghiệp _  Bột Màu Đỏ

 • Bột Màu Đen

  Bột Màu Đen
  • Thành phần: Ôxít Sắt.
  • Mã màu: Black - 11000.
  • Ứng dụng: Sơn, mực in, cao su, nhựa, xi măng, nhựa đường, giấy, thức ăn gia súc, mỹ phẩm, mực in máy tính, mực từ.
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.
  • Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất_ Màu Đen

 • Bột Màu Nâu

  Bột Màu Nâu
  • Thành phần: Ô xít Sắt
  • Mã màu: BROWN - 6100
  • Ứng dụng: Sơn, mực in, sàn nhà, vật liệu nội thất, mỹ phẩm, cao su, nhựa, xi măng, nhựa đường, giấy, thức ăn gia súc.
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 1.8~2.2% trên tổng trọng lượng.

 • Bột Màu Vàng

  Bột Màu Vàng
  • Thành phần: Ôxít Sắt
  • Mã màu: YELLOW - 4100S
  • Ứng dụng: Sơn, mực in, cao su, nhựa, xi măng, giấy, thức ăn gia súc, phân bón, vật liệu ghi từ.
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.

 • Bột Màu Xanh Dương

  Bột Màu Xanh Dương
  • Thành phần: Bột màu pha chế, Hợp chất đồng Phtaloxyamin
  • Mã màu: BLUE - 7100
  • Ứng dụng: Sơn, xi măng, mực in
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 2.0~2.5%  trên tổng trọng lượng.
  • Bảng chì dẫn an toàn hóa chất_ Màu Xanh Dương

 • Bột Màu Xanh Lá

  Bột Màu Xanh Lá
  • Thành phần: Bột màu pha chế, Hợp chất đồng Phtaloxyamin
  • Mã màu: GREEN - 5100
  • Ứng dụng: sơn, mực in, xi măng
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 2.0~2.5%  trên tổng trọng lượng.
  • Bảng chĩ dẫn an toàn hóa chất _ Màu Xanh Lá

 • Các bột màu khác

  Các bột màu khác
  • Thành phần: Ôxít Titan, Oxit Sắt, Xanh crôm, Vàng crôm.
  • Mã màu: WHITE, GRAY - 1200, HCY - 1000, ORANGE - 102 ...
  • Ứng dụng: Xi măng, sơn, nhựa, mực in, nhựa đường, cao su, gốm, thủy tinh,...
  • Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
  • Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 1.8 ~ 2.5% trên tổng trọng lượng.