Frontend - Product Site

Bột màu vàng – 4100S

Bột màu vàng – 4100S
Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: YELLOW - 4100S
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu  2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.