Frontend - Product Site

Bột màu xanh dương - 7100

Bột màu xanh dương - 7100
Thành phần: Bột màu pha chế, Chất đồng Phtaloxyanin
Mã màu: GREEN – 5100, BLUE - 7100
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu 2.0~2.5% trên tổng trọng lượng.