Frontend - Product Site

Bột màu đỏ đậm - 1300

Bột màu đỏ đậm - 1300
Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: RED-2100, RED-1000, RED-1300, RED-1100
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỉ lệ bột màu 1.8~2.2% (3-4%) trên tổng trọng lượng.