Frontend - Product Site

Bột màu ghi – 1200

Bột màu ghi – 1200
Thành phần: Ô xít Sắt
Mã màu: Gray – 1200
Đóng gói: 25kg (hoặc trọng lượng theo yêu cầu khách hàng). Đóng gói theo tiêu chuẩn xuất khẩu.
Tỷ lệ pha trộn: Dùng cho Bê tông màu (ASCON), tỷ lệ bột màu 2.0~2.2% trên tổng trọng lượng.